Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling, der alle består i at en psykoterapeut, ved hjælp af gentagne samtaler, hjælper dig til at få en indsigt i dine tanker og handlemønster, og derved forandrer negative overbevisninger i egne tanker og handlemønstre. Psykoterapi har været anvendt i mange år, men blev først formaliseret og tilknyttet sammenhængende teoretiske systemer i begyndelsen af det 20. århundrede. Det skete ved Sigmund Freud og C.G.Jung forskning i form af psykoanalysen. Psykoterapi praktiseres under mange forskellige forskellige former, såsom adfærds terapi, kognitiv terapi, systemisk terapi. Fælles for psykoterapi er at samtalerne retter sig mod dybere forandringer i personen.

Psykoterapi tilbyder et sikkert rum, et privat og personligt fristed, hvor du kan lægge dine følelser og tanker frem til refleksion, således nye indstillinger og tillid til dine egne kompetencer efterhånden kan vokse, og livet kan leves mere helt, komplet og harmonisk.

Selv om du har en god familie og venner du kan tale med, så er det ofte lettere at tale med en terapeut, der står helt udenfor og ikke personligt er involveret i dine problemer.

Psykoterapi er en mulighed, når vi oplever udfordringer i alle livets aspekter.

Nogle udfordringer har aktuel karakter, for eksempel lavt selvværd, skam, afskedigelse, skilsmisse, et stressende job, parforholdet eller relationer generelt. Andre kan skyldes problemer i opvæksten og usunde familiemønstre.

Psykoterapi er også at udforske sig selv - en forandringsmulighed og en vejviser til et mere helt og kreativt, dynamisk liv.

Dine udfordringer kan vise sig ved, at du ikke er rigtig glad, at der mangler noget som du bare ikke rigtig kan finde ud af hvad er.

Det kan vise sig som symptomer som f.eks. ondt i dele af kroppen eller svært ved at sove. Følelser som ked af det, ikke at føle sig elsket og værdsat, eller at føle sig forkert og hjælpeløs. Det kan være sådanne følelser der ligesom tager over, og du ved ikke helt hvorfor de overmander dig. Her kan psykoterapien også hjælpe dig.